KAYMAKAMIMIZ MEHMET OKUR'UN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor ve iş dünyasında büyük başarılara imza atan kadınlarımız gurur kaynağımızdır. Kadınların itibarını korumayan bir toplum medeniyetten yeterince nasipdar olmamış demektir. Demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonomi hedeflerimize kadın-erkek bütün vatandaşlarımızın birlikte çalışması ve üretmesi sayesinde ulaşabileceğiz. Kadının statüsünün daha fazla güçlendirilmesi, iş hayatından siyasete her alanda daha fazla varlık gösterebilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Bu husus göz önüne alındığında aile kurumunun temel taşı‚ değerlerimizin temsilcisi‚ taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların‚ hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak‚ her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek‚ yalnızca kadınlarımızın değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Dolayısı ile kadınlarımızın toplumsal hayatla bütünleşmeleri, toplumun işleyişine, gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal güvencelerinin sağlanması, hukuki sorunlarının çözüme kavuşturulmasında, devletimize, sivil toplum örgütlerine ve toplumun tüm bireylerine görev düşmektedir.

Çıkarılan yasalarla kadın-erkek eşitliği konusunda çağına göre son derece ileri hak ve özgürlükler elde eden Türk kadınının, yapılan tüm yasal düzenlemelere karşın, zaman zaman cinsler arasında eşitsizliğe uğradığını ve baskı ve şiddet içeren uygulamalara muhatap olduğuna şahit oluyoruz.

Ülkemizde olduğu gibi, dünyanın her yerinde cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren kadına yönelik şiddet görülmekte ve bunun tüm dünya kadınlarının yaşadığı ortak bir sorun olduğu bilinmektedir,

Kadına yönelik en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak bilinen ve kabul edilen kadınlarımızın toplumsal ve ekonomikadına yönelik şiddetin, oluşan toplumsal duyarlılık ve devletimiz tarafından gösterilen kararlılık sonucunda yok olacağına olan inancımı ifade ediyor, bu düşüncelerle Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor, Türk kadınına baskı ve şiddetten uzak sorunsuz, mutlu nice yıllar diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı