Beylikdüzü Kaymakamı

Ahmet Mesut DEMİRKOL


beylikdüzü kaymakamlığı

Beylikdüzü Kaymakamİ Ahmet Mesut Demirkol, 15.06.1951 Tire-İZMİR doğumlu olup, evli ve bir kız çocuk babasıdır. İlk ve Orta öğrenimini Tire'de tamamlamıştır. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesine girmiş olup, 1974 yılında İktisat ve Maliye bölümünden mezun olmuştur. Bir süre banka müfettişliği görevini müteakiben uzun dönem askerlik görevini (1975) tamamladıktan sonra Şubat 1979 yılında İzmir Kaymakam Adayı sıfatıyla Kaymakamlık görevine başlamıştır.

Araklı, Kelkit ve Reşadiye İlçelerinde Kaymakam vekilliği yaptıktan sonra Gölhisar/Burdur, Posof/Kars, Tunceli Vali Yardımcılığı, Dinar/Afyon, Demirci/Manisa, Seydişehir/Konya, Marmaraereğlisi/Tekirdağ, Melikgazi/Kayseri, Silivri/İstanbul Kaymakamlıkları görevlerinde bulunmuş olup, halen 24.09.2011 tarihinden itibaren Beylikdüzü Kaymakamlığı görevini sürdürmektedir. Kaymakam A.Mesut Demirkol birçok Bakanlık Seminerlerine katıldığı gibi İçişleri Bakanlığınca İngiltere'de 8 ay İngilizce eğitimine gönderilerek İngilizce eğitimi almıştır.

Beylikdüzü
Kaymakamı
 • beylikdüzü kaymakamlığı
 • beylikdüzü kaymakamlığı
 • beylikdüzü kaymakamlığı
 • beylikdüzü kaymakamlığı
 • beylikdüzü kaymakamlığı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ

GENEL HÜKÜMLER

Satın aldığınız mal / hizmete ilişkin uyuşmazlığınız:

-          Mal / Hizmette bulunan ayıba ilişkin ise;

-          Satıcı / Sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise;

-          Kapıdan aldığınız mal / hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde geri dönüş yapmadığı durumlarda para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise;

-          Mesafeli sözleşme (internet, tv , vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal / hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise;

-          Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise;

-          Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması, yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise;

-          İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise;

-          Taksitle satın aldığınız mal / hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise;

-          Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise;

-          Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise;

-          Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal / hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise;

 

Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz veya mal / hizmeti satın aldığınız ilçedeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir.

2012 yılı için değeri 1.191,52-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2012 yılı için değeri 1.191,52-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine de başvurulabilir. İlçe bazında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 3.110,58-TL.’nin altındaki başvuruları almakla yükümlüdür. 3.110,58-TL. ve üstü başvurular İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılmaktadır.

Tüketici malı kendi imkanları ile tamir ettirmeye kalkışmamalı, yetkili servisine başvurmalıdır. Malın bozulmasında tüketicinin de sorumluluğu varsa ısrarlı olunmamalı, karşılıklı görüşmelerle bir noktada anlaşmaya çalışılmalıdır. İyi bir tüketici borcuna sadık olmalı ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmalıdır.

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde açık ayıp olarak adlandırılan gözle görünür ayıplarda malın teslim alındığı ve hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kullanım sırasında sonradan ortaya çıkan ayıplarda 2 yıllık sürede ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde öncelikle o mal veya hizmeti satın aldığınız satıcı ve sağlayıcı ile görüşmeniz gerekmektedir.

Bu durumda haklarından birini talep etmeniz mümkündür.

 • Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
 • Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi/Hizmetin yeniden görülmesi,
 • Ayıbın neden olduğu değer kaybı oranında bedel indirimi,
 • Malın ücretsiz onarımı

Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi yazılı belge ile belirtmeyi unutmayın.

 

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, ikamet ettiğiniz veya mal / hizmeti satın aldığınız ilçede bulunan; Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat, posta yolu, e-devlet sisteminde bulunan TUBİS (Tüketici Bilgilendirme Sistemi) ile başvurabilirsiniz. Başvuru esnasında dilekçenizde ıslak imza bulunması önemlidir.

Yazılı dilekçenizde,

• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini;

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini;

• Ne kadar para ödediğinizi;

• Sorunun ne olduğunu;

• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu;

• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

Başvuru için gerekli belgeler; garanti kapsamında olan ürünler için 3’er nüsha, diğer durumlar ( banka, sözleşmeli, kapıdan satış vb.) için 2’şer nüsha halinde hazırlanır.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ÜCRET ALINMAZ.

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ

-          Kaymakam tarafından görevlendirilen Başkan;

Kaymakamlığımızın talebi üzerine;

-          İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen Avukat;

-          Beylikdüzü Belediyesi tarafından görevlendirilen Temsilci;

-          Esnaf Odası tarafından görevlendirilen Temsilci;

-          Tüketici Koruma Derneği tarafından görevlendirilen Temsilci;

-          İstanbul Ticaret Odası tarafından görevlendirilen Temsilci olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır.

Hakem Heyetimiz ay içerisinde iki kez toplanır. Heyetimize yapılan başvurular; başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.

Hakem Heyeti tarafından bilirkişi incelemesi gerek duyulduğu durumlarda ara karar verilir. Ara Karar neticesinde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından belirlenen bilirkişi ile tüketicinin irtibata geçmesi sureti ile ürünler incelenir. Ürün incelemesi sonucunda bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ile dosya ilk oturumda tekrar görüşülür. Sonrasında dosya içeriği ve bilirkişi raporu neticesinde karara bağlanır.

Kararlar, alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde firmalara yazılı olarak; tüketicilere ise mesaj yolu veya yazılı olarak bildirilir. Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler Kaymakamlığımız duyuru panosunda aylık olarak ilan edilir.

Hakem heyetinin verdiği karar lehinize olmakla beraber satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre İcra Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN BAKAMADIĞI UYUŞMAZLIK KONULARI

Eğer uyuşmazlığınız,

 • Satın aldığınız malla birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmemesine ilişkin ise,
 • Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise,
 • Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa,
 • Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise,

Gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz İlin Valiliğinde yer alan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlığınız,

 • Kampanyalı (ön ödemeli) sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin teminat gösterilmemesine,
 • Süreli yayınların verdiği promosyonlara,
 • Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara

İlişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

Başvurular ile ilgili gerekli belgeleri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

 

kamu TÜKETİCİ ŞİKAYET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
mal KAPIDAN SATIŞ CAYMA İHTARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
mal 2013 YILINA AİT TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ AYLIK TOPLANTISI VE KATILIM TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
mal 2013 YILINA AİT AYLIK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ FAALİYETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
mal 2013 YILINA AİT AYLIK HEYET TOPLANTI FOTOĞRAFLARIİ İÇİN TIKLAYINIZ